EnjoyStats

Latest Update (via Twitter):

@DiabloStats:

Player Rankings

Hero Unbuffed DPS EHP HP Avg Res Armor Crit Chance Crit Damage
26. WD eu Rasef 1,354,354 4,274,504 237,335 1,457 6,227 49.5% 357%
27. DH eu eXtremiTy 1,353,756 1,345,510 186,751 480 5,314 45% 411%
28. MONK eu Apsalar 1,331,992 1,959,864 188,699 498 5,201 46% 410%
29. DH eu Dawn 1,328,025 1,503,189 193,195 546 5,276 53% 426%
30. DH eu NerfDHplease 1,318,393 801,462 128,026 309 6,255 43.5% 436%
31. DH eu niza 1,313,708 1,656,113 215,701 530 5,321 51.5% 429%
32. DH eu Sin 1,300,558 1,233,570 169,956 433 5,913 48% 592%
33. DH eu Hildegard 1,283,966 1,100,106 141,445 455 6,273 45% 378%
34. MONK eu sissi 1,278,698 3,394,305 302,517 444 6,498 45% 421%
35. DH eu Huntress 1,275,330 1,185,562 205,214 313 5,488 56.5% 465%
36. DH eu Reigs 1,268,671 1,132,816 135,726 555 5,787 45.5% 410%
37. BARB eu Kainan 1,258,283 4,119,723 163,621 533 16,041 46.5% 444%
38. DH eu ZlO 1,256,447 1,045,911 154,381 422 5,451 45% 416%
39. DH eu GetRektYolo 1,255,293 1,002,257 152,719 394 5,512 49.5% 410%
40. WIZ eu JonJonWIZ 1,255,133 3,780,173 230,868 1,396 5,687 51% 413%
41. WIZ eu Wiz 1,254,899 3,757,935 219,808 1,275 6,770 51% 474%
42. WIZ eu Flitchz 1,254,577 5,532,748 280,093 1,545 6,634 55.5% 331%
43. DH eu IliasCross 1,239,036 1,424,176 210,976 338 6,530 44% 385%
44. WIZ eu LogosCZ 1,238,778 4,367,548 276,001 1,460 5,094 48% 443%
45. DH eu PfiffyNoob 1,234,966 502,856 97,156 276 5,089 47% 425%
46. DH eu sxybow 1,228,821 1,909,509 233,566 529 5,881 54.5% 357%
47. WIZ eu sweetsugar 1,224,142 7,285,333 378,717 1,560 6,309 49% 415%
48. MONK eu Karma 1,220,549 1,215,174 133,445 368 5,592 47.5% 475%
49. BARB eu fzguhijkol 1,216,659 4,715,936 255,951 302 16,296 39.5% 422%
50. DH eu Atsuragi 1,211,281 1,679,230 256,579 345 6,134 49.5% 352%

Add or Search

Your Settings

You are not logged in.
Add your heroes by typing your battletag into the "Add or Search" box above. Registration is not required.

Stats Summary