EnjoyStats

Latest Update (via Twitter):

@DiabloStats:

Player Rankings

Hero Unbuffed DPS EHP HP Avg Res Armor Crit Chance Crit Damage
151. BARB eu Barbarkan 1,029,983 3,646,228 151,646 516 15,553 46.5% 497%
152. WIZ eu alekam 1,029,776 2,872,959 184,411 1,332 5,593 56.5% 397%
153. WD eu pivoWD 1,029,264 4,106,542 249,893 1,378 5,814 56.5% 425%
154. DH eu Loki 1,023,152 905,279 141,249 346 5,924 35% 423%
155. MONK eu Monky 1,022,692 1,737,480 222,245 294 5,294 41% 457%
156. DH eu Kultapoika 1,020,668 805,511 135,603 360 5,095 46% 499%
157. BARB eu MaN 1,020,582 3,036,717 191,917 341 12,541 45.5% 592%
158. BARB eu Stitch 1,020,487 2,786,566 151,143 424 13,037 45.5% 548%
159. BARB eu Boulbar 1,019,224 4,616,251 236,339 379 15,129 36% 372%
160. WIZ eu saruman 1,015,529 3,557,798 269,557 1,161 5,128 59% 433%
161. DH eu krabbinator 1,014,194 876,296 140,206 309 6,232 36.5% 352%
162. DH eu Hamptoniasty 1,011,558 817,038 142,399 214 7,055 41% 504%
163. DH eu Akoe 1,010,677 1,202,370 186,474 332 6,188 53.5% 372%
164. MONK eu MEDEIRA 1,010,516 2,414,392 213,247 533 5,567 35.5% 312%
165. BARB eu Biscoteau 1,010,339 4,435,508 211,983 462 14,300 47% 570%
166. DH eu Truth 1,007,910 1,778,353 310,403 326 5,232 40.5% 320%
167. WD eu Trissaia 1,007,526 4,036,749 263,708 1,200 6,185 50% 389%
168. WIZ eu Buciu 1,007,191 3,160,691 183,221 1,422 6,015 50.5% 318%
169. DH eu Nimuel 1,007,152 1,016,907 179,546 303 5,459 54% 416%
170. DH eu Smoke 1,005,812 1,167,829 169,514 429 5,508 34.5% 489%
171. WD eu Reigs 1,005,575 2,389,496 192,481 920 6,155 48% 437%
172. WIZ eu Pikatikaa 1,004,740 3,999,166 218,391 1,517 6,069 34% 363%
173. WIZ eu PinkiePie 1,004,579 3,924,276 230,471 1,230 7,016 50.5% 411%
174. DH eu Aftermath 1,004,418 1,238,901 187,565 410 5,370 49% 422%
175. WD eu Coriac 1,003,398 3,217,671 198,021 1,516 5,053 40% 370%

Add or Search

Your Settings

You are not logged in.
Add your heroes by typing your battletag into the "Add or Search" box above. Registration is not required.

Stats Summary