EnjoyStats

Latest Update (via Twitter):

@DiabloStats:

Player Rankings

Hero Unbuffed DPS EHP HP Avg Res Armor Crit Chance Crit Damage
76. BARB eu Nanook 789,966 5,033,989 219,656 497 15,111 44.5% 468%
77. BARB eu Scrappy 840,673 5,033,735 191,221 618 15,061 37.5% 361%
78. WIZ eu Ironsaison 1,158,077 5,025,375 275,386 1,570 5,783 50.5% 395%
79. BARB eu SirKalderon 270,883 5,021,469 235,292 506 13,673 44% 217%
80. BARB eu MrFire 602,081 5,016,466 240,417 496 13,524 35% 309%
81. WIZ eu Lafiel 933,334 5,007,175 278,658 1,550 5,741 42.5% 345%
82. WD eu doctordoom 802,063 5,006,532 320,014 1,401 5,276 49.5% 384%
83. BARB eu Eriga 512,325 4,995,405 189,371 628 14,912 33% 50%
84. BARB eu Barbiegirl 750,965 4,972,975 263,280 437 13,136 37% 461%
85. WIZ eu Mystique 768,725 4,955,572 292,644 1,190 7,228 53% 415%
86. WD eu BlackWidow 855,726 4,935,739 312,884 1,294 5,907 55% 328%
87. WD eu Kounicheuse 286,967 4,917,961 317,962 1,219 6,162 35% 281%
88. BARB eu WarCheat 1,101,849 4,902,729 254,401 383 14,771 45.5% 535%
89. WIZ eu benneh 872,228 4,901,660 294,509 1,319 6,250 55% 363%
90. BARB eu Erhun 544,642 4,891,640 232,701 409 15,678 27% 310%
91. WIZ eu Elora 686,179 4,870,731 314,098 1,262 5,933 35% 350%
92. BARB eu ktsb 656,271 4,861,758 282,847 296 15,157 40% 392%
93. WIZ eu Atlantis 2,160,837 4,842,792 304,837 1,339 5,726 48% 459%
94. BARB eu karmacomete 395,790 4,834,238 309,674 325 12,739 34.5% 344%
95. WIZ eu Majwaie 784,968 4,820,121 307,134 1,315 5,744 45.5% 307%
96. BARB eu Izael 247,398 4,816,847 219,424 593 12,483 26% 83%
97. BARB eu lymes 712,411 4,814,766 216,892 447 15,727 42.5% 324%
98. BARB eu ARTORIUS 560,847 4,805,863 205,686 564 14,037 28% 230%
99. BARB eu RaGokh 1,033,663 4,798,434 242,603 355 16,025 39.5% 351%
100. WIZ eu Redox 858,575 4,796,420 309,837 1,157 6,560 44% 378%

Add or Search

Your Settings

You are not logged in.
Add your heroes by typing your battletag into the "Add or Search" box above. Registration is not required.

Stats Summary