EnjoyStats

Latest Update (via Twitter):

@DiabloStats:

Player Rankings

Hero Unbuffed DPS EHP HP Avg Res Armor Crit Chance Crit Damage
101. DH eu Delysse 888,885 1,508,105 207,931 501 5,149 44% 335%
102. DH eu Deleted 585,436 1,504,015 200,543 541 5,023 44.5% 309%
103. DH eu Dawn 1,328,025 1,503,189 193,195 546 5,276 53% 426%
104. DH eu Soda 462,230 1,500,549 190,391 572 5,132 49% 265%
105. DH eu Banderos 229,197 1,497,369 220,882 433 5,322 13% 126%
106. DH eu Ulovka 785,416 1,494,846 210,913 460 5,392 51.5% 324%
107. DH eu Sacaflus 551,021 1,494,127 211,269 398 6,121 38.5% 284%
108. DH eu Laura 853,593 1,475,756 253,771 324 5,383 48.5% 365%
109. DH eu WAKA 1,034,718 1,474,384 214,371 447 5,289 44.5% 419%
110. DH eu Cynyda 816,970 1,474,262 218,248 411 5,553 36.5% 309%
111. DH eu Luxaeternia 714,625 1,472,097 229,853 410 5,118 51% 291%
112. DH eu yCe 337,281 1,471,964 259,268 312 5,345 25.5% 219%
113. DH eu Centurio 761,371 1,471,666 205,849 441 5,679 48.5% 379%
114. DH eu Akuma 20,975 1,466,935 181,846 489 6,201 5% 94%
115. DH eu Sylwanin 736,450 1,454,679 262,250 298 5,351 46.5% 316%
116. DH eu Polherba 1,085,128 1,441,770 231,735 335 5,819 45.5% 352%
117. DH eu DrSlips 529,548 1,438,623 159,026 675 5,350 47.5% 205%
118. DH eu Ennelle 782,433 1,436,536 207,932 460 5,186 43.5% 299%
119. DH eu Charybdis 723,040 1,433,030 178,199 616 4,901 37% 337%
120. DH eu BloodAngela 471,096 1,430,065 195,982 461 5,632 54.5% 238%
121. DH eu Miskins 921,048 1,430,036 242,007 381 4,804 46% 510%
122. DH eu Alyssa 403,807 1,426,027 208,666 368 6,202 34.5% 81%
123. DH eu DoraDH 905,037 1,424,510 137,531 771 5,704 42.5% 344%
124. DH eu IliasCross 1,239,036 1,424,176 210,976 338 6,530 44% 385%
125. DH eu Undead 565,653 1,422,588 228,893 397 5,021 37% 268%

Add or Search

Your Settings

You are not logged in.
Add your heroes by typing your battletag into the "Add or Search" box above. Registration is not required.

Stats Summary